SYNCOPEX ®
ELASTYCZNE RUROCIĄGI
PREIZOLOWANE PEX
P.W. SYNCO

tel./fax 52-344-12-39
tel. 52-346-31-20
kom. 696-45-15-11
synco@synco-pex.com.pl

Oferta

SYNCOPEX jest ekologicznym systemem rurociągów preizolowanych produkowanych wg własnych patentów P-189276 i P-191992.
rury

Rurociągi przeznaczone są do realizacji:

 • sieci cieplnych niskoparametrowych 95ºC – 6 bar
 • sieci ciepłej wody użytkowej 70ºC – 10 bar
 • sieci wodociągowych 10 bar
 • sieci technologicznych w przemyśle spożywczym i chemicznym
 • sieci technologicznych basenów kąpielowych

Konstrukcja SYNCOPEX-u ®

System SYNCOPEX składa się z:

 • wewnętrznej rury roboczej wykonanej z polietylenu sieciowanego PEX
 • warstwy izolacyjnej ze spienionego sieciowanego polietylenu PEX o zamkniętych komórkach
 • karbowanego płaszcza zewnętrznego z polietylenu HDPE

System SYNCOPEX ® jest produkowany w trzech standardowych typoszeregach tzn:

 • jedna rura przesyłowa warstwowo zaizolowana w obudowie karbowanej
 • dwie oddzielnie zaizolowane rury przesyłowe w jednej obudowie karbowanej wewnętrznie zaizolowanej
 • cztery oddzielnie zaizolowane rury przesyłowe w jednej obudowie karbowanej wewnętrznie zaizolowanej

rury preizolowane
Poza produkcją standardową, system SYNCOPEX może być produkowany dla potrzeb specjalnych z uwzględnieniem np. rurociągu wody pitnej, sprężonego powietrza, dodatkowych ciągów zasilających i innych, tzn.:

 • trzy oddzielnie zaizolowane rury przesyłowe w jednej obudowie karbowanej wewnętrznie zaizolowanej.
 • pięć oddzielnie zaizolowanych rur przesyłowych w jednej obudowie karbowanej wewnętrznie zaizolowanej.
 • siedem oddzielnie zaizolowanych rur przesyłowych w jednej obudowie karbowanej wewnętrznie zaizolowanej

*Konstrukcja rurociągów niestandardowych wymaga uzgodnień z producentem

Rura przesyłowa

Zastosowane rury przesyłowe są najlepszym produktem polietylenowym, wykonanym w procesie Engela w strukturze sieciowanej Golan PEX i Wirsbo PEX co stanowi klucz do uzyskania znakomitych własności fizycznych rur.

Technologia produkcji w/w rur przewodowych posiada system jakości zgodny z normą ISO 9001, PN-EN ISO, a także certyfikat ekologiczny ISO 14001 oraz spełnia wymagania norm DIN 16892, DIN 16893 oraz DIN 2394.

Bariera tlenowa
Rury Wirsbo PEX i Golan PEX pokryte są powłoką EVOH zapobiegającą przenikaniu cząstek tlenu do instalacji i grzejników.

Właściwości termiczne

Izolacja termiczna wykonana jest ze spienionego sieciowanego polietylenu PEX o zamkniętych komórkach, pozwalająca uzyskać znacznie lepsze warunki termoizolacyjności rurociągów od określonych w PN-85/B-02421.

Izolacja termiczna jest szczególnie skuteczna w konstrukcji rurociągów z 4-oma przewodami w jednej obudowie. Rurociąg taki posiada zmniejszone straty ciepła średnio o około 50%.
Straty ciepła prezentowane są w materiałach technicznych opracowanych przez Zakład Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, które zamieszczone są w Instrukcji projektowania i montażu.

Izolacja termiczna o zamkniętych porach jest odporna na absorbcję cząstek wody, starzenie i gnicie.

Niski współczynnik oporu

Bardzo duża gładkość rury roboczej oraz struktura materiału doprowadza do małych strat przepływu.

Opory przepływu czynnika grzewczego są wielokrotnie mniejsze w porównaniu do rur wykonanych z metalu.

Ze względu na idealną gładkość rur roboczych PEX nie zachodzą w nich procesy inkrustacji (odkładania się minerałów na wewnętrznych ściankach rur).

Zalety systemu SYNCOPEX ®

SYNCOPEX produkowany jest w zakresie średnic rurociągów roboczych od o 25 m/m do 125 m/m w długościach do 100 mb na zwoju . Układany jest w płytkich wykopach przy zachowaniu przykrycia gruntem minimum 60 cm z możliwością natychmiastowego zasypania ułożonych odcinków bez konieczności przeprowadzenia prób szczelności.

Znaczącą zaletą SYNCOPEX-u jest wspaniała elastyczność rurociągów , która pozwala na omijanie przeszkód w gruncie bez stosowania kolan i łuków oraz umożliwia swobodne rozwijanie rurociągu.

SYNCOPEX jest systemem samokompensującym wydłużenia liniowe i dla tego nie zachodzi konieczność stosowania punktów stałych i kompensatorów.

Dopuszczenia do stosowania

System SYNCOPEX jest produkowany zgodnie z normą PN-EN 15632-1-3 System preizolowanych rur giętkich.

W wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie uzyskał Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-8842/2012 Giętkie preizolowane rury SYNCOPEX z czterema rurami przewodowymi z polietylenu sieciowego (PE-X), do sieci podziemnych.

System SYNCOPEX posiada Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny NR HK/W/0565/01/2014.

Trwałość systemu SYNCOPEX ®

Pełna sprawność techniczna systemu SYNCOPEX określana jest na minimum 50 lat.


 • Rurociągi
 • Złącza HELA
 • Złącza Wipex
 • Pozostałe akcesoria
 • Aprobaty, Certyfikaty
 • Straty ciepła
 • Cennik – do pobrania • © Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYNCO - Elastyczne rurociągi preizolowane PEX WebDesign: Strony Internetowe