SYNCOPEX ®
ELASTYCZNE RUROCIĄGI
PREIZOLOWANE PEX
P.W. SYNCO

tel./fax 52-344-12-39
tel. 52-346-31-20
kom. 696-45-15-11
synco@synco-pex.com.pl

Projektowanie, montaż

Faza projektowania jest bardzo prosta i ogranicza się do:

właściwego doboru rurociągów roboczych w/g zapotrzebowania ciepła i ilości ciepłej wody (co określa nasz diagram) oraz skompletowania zestawu złączy i akcesoriów
określenia jak najkrótszej trasy przebiegu rurociągu.
określenia rzędnej posadowienia rurociągów przy minimalnym ich przykryciu gruntem – warstwa min. 50 cm.

Strata ciśnienia i wymiarowanie

 

Na stratę ciśnienia w odcinkach o zmiennym kształcie i łącznikach jest wystarczająco dokładnie dodać 4% do strat ciśnienia w obwodzie rurowym. Ta metoda jest dopuszczalna, gdy wymiarowanie rur leży w zakresie optymalnym.


  • Roboty ziemne dla przewodów rurowych Syncopex
  • Montaż rurociągów – zagadnienia ogólne
  • Szczególne walory techniczne
  • Katalogi (do pobrania)

  • © Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYNCO - Elastyczne rurociągi preizolowane PEX WebDesign: Strony Internetowe