SYNCOPEX ®
ELASTYCZNE RUROCIĄGI
PREIZOLOWANE PEX
P.W. SYNCO

tel./fax 52-344-12-39
tel. 52-346-31-20
kom. 696-45-15-11
synco@synco-pex.com.pl

Rozwiązania techniczne

Dwie, trzy i cztery rury w jednej obudowie
Opatentowana, unikalna konstrukcja z wykorzystaniem warstwy powietrza jako dodatkowego izolatora!

Rurociągi w systemie zespolonym posiadają unikalną konstrukcję gwarantującą wymaganą termoizolacyjność oraz wytrzymałość na obciążenia i składa się z:

  • obudowy karbowanej PEHD,
  • warstwy izolacyjnej obudowy ze spienionego usieciowanego polietylenu,
  • rur roboczych z polietylenu usieciowanego PEX z barierą antydyfuzyjną,
  • otulin ze spienionego polietylenu PE odpornego na maks. temp. +105ºC,
  • korków termicznych wykonanych ze spienionego polietylenu, umieszczonych na końcach rurociągu zamykających całą przestrzeń wewnętrzną.

Taka konstrukcja pozwoliła uzyskać wymaganą skuteczność termiczną nadaną przez materiał izolacyjny a ponadto wolne przestrzenie powietrzne przy max.temperaturze czynnika grzewczego 95°C posiadają bardzo korzystną skuteczność termiczną wynoszącą około 0,035 W/m i dodatkowo zwiększają parametry termoizolacyjności wykorzystując zasady termosu.

Dodatkowym argumentem takiej konstrukcji jest wspaniała elastyczność rurociągu.

Tabela skuteczności termicznej materiałów izolacyjnych

Budowa sieci w konstrukcji rur zespolonych szczególnie z czterema rurami pozwala na znaczne oszczędności w nakładach inwestycyjnych związanych z robotami ziemnymi, montażowymi oraz odtworzeniowymi stanu pierwotnego gruntu zajętego pod budowę. System ten pozwala zmniejszyć w/w nakłady inwestycyjne o około 60%. Ponadto uzyskuje się oszczędności eksploatacyjne w porównaniu do rurociągów pojedyńczych wynikające ze zmniejszenia strat cieplnych również o około 50%.
Jest to bardzo korzystny walor eksploatacyjny, przedstawiony na stronie obliczeń porównawczych strat ciepła.

Montaż korków termicznych
Czynność tę należy dokonywać tylko w asortymencie rurociągów wielorurowych w jednej obudowie. Sprzyja to uzyskaniu bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych.

Konstrukcja fabryczna rurociągu wielorurowego.

Aby umożliwić właściwe założenie korków należy usunąć z rur przewodowych izolację termiczną na odległość odpowiadającej grubości korka.
Odcięcie izolacji termicznej najlepiej wykonać ostrym nożem zakrzywionym pod kątem 90o

Wcisnąć korek termoizolacyjny na rury przewodowe i w zaizolowaną obudowę zewnętrzną.

Na tak wykonanym zamknięciu rurociągu można dopiero montować kapturek końcowy i złącza Wipex lub Hela.


  • Straty ciepła
  • Zalety ekonomiczne
  • Broszura – Rurociągi wielorurowe

  • © Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYNCO - Elastyczne rurociągi preizolowane PEX WebDesign: Strony Internetowe